1%
 
 
WELKOM bij het PINK PANEL In dit digitale onderzoekspanel meten we het veiligheidsgevoel en vragen we naar discriminatie-ervaringen van lesbische vrouwen, homoseksuelen, biseksuelen en transgenderpersonen (LHBT) in Kennemerland. 

Als u eerder een PINK PANEL vragenlijst heeft ingevuld, dan ziet u dat veel vragen van eerdere jaren weer terugkomen. Om ontwikkelingen in kaart te brengen is het belangrijk dat de vragen zoveel mogelijk hetzelfde zijn.

Het invullen duurt 15-20 minuten. Het is belangrijk dat wij een goed beeld krijgen van uw leefsituatie en uw gevoel van veiligheid. We kunnen dan aan de hand van de uitkomsten overleggen met gemeente, politie en belangenbehartigers.

U ontvangt in de tweede helft van 2019 automatisch de uitkomsten van het onderzoek. U krijgt deze toegestuurd per e-mail. Ook zullen wij uitgebreid verslag doen van de uitkomsten in de media en op sociale media. 

Het Pink Panel wordt niet meer jaarlijks gehouden, maar om het jaar. Dit is voldoende om de ontwikkelingen te volgen. Als u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met ondergetekende. 

*In dit onderzoek wordt de groep intersekse personen (I) niet meegenomen omdat de 'problematiek' anders is dan bij LHBT's. Vanwege het meestal onzichtbaar zijn van de  intersekse conditie zijn vragen rondom veiligheid en discriminatie minder van toepassing.

Marjolein van Haaften
Onderzoeker Bureau Discriminatiezaken Kennemerland
023 5315842 of mvh@bdkennemerland.nl 
Bureau Discriminatiezaken Kennemerland